Strona główna Przetargi Przetarg na wykończenie galerii, wieże widokowe, zagospodarowanie terenu ogłoszony

Przetarg na wykończenie galerii, wieże widokowe, zagospodarowanie terenu ogłoszony

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz”.
 Przedmiotem zamówienia jest: - kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz”:
-  wieży widokowej o wysokości 30 metrów wraz z kawiarnią, 
- kompleksowa dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz wszystkich pozostałych do wykonania robót wykończeniowych galerii widokowej, kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz” wieży widokowej o wysokości 15 metrów wraz z kawiarnią, 
- kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz” przejścia podziemnego przy wieży widokowej o wys. 15 metrów, 
- kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z dostawą kart dostępowych dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Centrum „Brama w Gorce” w Waksmundzie, 
- kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu, w skład którego wchodzi wykonanie ciągu pieszo jezdnego wraz z montażem opraw oświetlenia terenu, schodów terenowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych łączących budynek wieży o wysokości 30 metrów z ciągiem pieszo-jezdnym, 
- kompleksowe wykonanie murów oporowych przy ciągu pieszo jezdnym, kompleksowe wykonanie placu rekreacji ruchowej wraz z montażem urządzeń, ogrodzenia i nawierzchnią bezpieczną, 
- dostawa i montaż parku makiet zwierząt, wykonanie humusowania, obsiewu i nasadzeń, 
- dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, 
- kompleksowe wykonanie budynku bacówki wraz z wiatą gastronomiczną i zagrodą dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie 

Więcej informacji na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44027?fbclid=IwAR1qDRMENohER8XrACFDnpc3VDruE65zY8MfwKFAQnHzYqou2BFL_dFZyYA
Zobacz inne aktualności
Przede wszystkim edukacja i przyroda
2020-01-21
Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Brama w Gorceto nie tylko ścieżka a koronach drzew, ale przede wszystkim bezprecendensowwy projekt o charakterze edukacyjno- przyrodniczym , którego celem jest szeroko rozumiana edukacja przyrodniczą i popularyzacja Gorców i ich walorów. Projekt którego nie ma na dziś w Polsce!!!