Przetargi

Jest wykonawca na wyposażenie i ekspozycję w pawilonie edukacyjno-przyrodniczym

Wyłoniono wykonawcę na wyposażenie i ekspozycję w pawilonie eduakcyjno - przyrodniczym Zadanie to będzie realizować firma OPEN GROUP ŁUKASZ PERESZCZAK za cenę ofertową: 1 031 970,00 zł brutto.

Obejmuje ono:
4.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie projektu wykonawczego wystawy przyrodniczo-edukacyjnej w budynku Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego oraz wykonaniem na jego podstawie ekspozycji interaktywnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem koncepcyjnym. W ramach projektu wykonawczego należy opisać szczegółowo wskazane w projekcie koncepcyjnym elementy w tym szczegółowo opisać sposób funkcjonowania stanowiska wraz z opisaniem zastosowanego sprzętu, oprogramowania i opisu materiałów edukacyjnych.
2) wykonanie kompleksowej wystawy multimedialnej (na podstawie projektu wykonawczego) w tym:- opracowanie treści merytorycznych i graficznych wystawy w tym tekstów, opisów, zdjęć, grafik, nagrań, filmów edukacyjnych (wraz z przekazaniem zamawiającemu praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych we wzorze umowy)
;- wykonanie tłumaczeń materiałów graficznych i nagrań na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki.- dostarczenie sprzętu określonego w załączniku nr 1a do Zapytania wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i przewidzianych w projekcie wykonawczym w sposób umożliwiający funkcjonowanie stanowisk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym i umową
;- opracowanie i dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi stanowisk instrukcji w języku polskim (instrukcja obsługi technicznej stanowiska dedykowana dla zamawiającego jako użytkownika sprzętu obejmująca opis czynności związanych z funkcjonowaniem stanowiska, jego obsługą, procedur związanych z awarią stanowiska)
;- dostarczenie instrukcji użytkowania urządzeń multimedialnych wykorzystywanych do funkcjonowania stanowiska w języku polskim;- szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowisk i sprzętu oraz szkolenie w zakresie procedur związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem stanowisk i sprzętu.- dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych producenta dla zastosowanych urządzeń multimedialnych.