Przetargi

Ponowny przetarg na wyposażenie i ekspozycję w pawilonie eduakcyjno - przyrodniczym

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie.

4.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie projektu wykonawczego wystawy przyrodniczo-edukacyjnej w budynku Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego oraz wykonaniem na jego podstawie ekspozycji interaktywnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do zapytania projektem koncepcyjnym. W ramach projektu wykonawczego należy opisać szczegółowo wskazane w projekcie koncepcyjnym elemenety w tym szczegółowo opisać sposób funkcjonowania stanowiska wraz z opisaniem zastosowanego sprzętu, oprogramowania i opisu materiałów edukacyjnych.
2) wykonanie kompleksowej wystawy multimedialnej (na podstawie projektu wykonawczego) w tym:
- opracowanie treści merytorycznych i graficznych wystawy w tym tekstów, opisów, zdjęć, grafik, nagrań, filmów edukacyjnych (wraz z przekazaniem zamawiającemu praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych we wzorze umowy);
- wykonanie tłumaczeń materiałów graficznych i nagrań na języki: angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki.
- dostarczenie sprzętu określonego w załączniku nr 1a do Zapytania wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, złożeniem, skręceniem, podłączeniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i przewidzianych w projekcie wykonawczym w sposób umożliwiający funkcjonowanie stanowisk zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, projektem wykonawczym i umową;
- opracowanie i dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi stanowisk instrukcji w języku polskim (instrukcja obsługi technicznej stanowiska dedykowana dla zamawiającego jako użytkownika sprzętu obejmująca opis czynności związanych z funkcjonowaniem stanowiska, jego obsługą, procedur związanych z awarią stanowiska);
- dostarczenie instrukcji użytkowania urządzeń multimedialnych wykorzystywanych do funkcjonowania stanowiska w języku polskim;
- szkolenie personelu w zakresie obsługi stanowisk i sprzętu oraz szkolenie w zakresie procedur związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem stanowisk i sprzętu.
- dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych producenta dla zastosowanych urządzeń multimedialnych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99260