Przetargi

Przetarg na wykończenie galerii, wieże widokowe, zagospodarowanie terenu ogłoszony

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz”.

Przedmiotem zamówienia jest: - kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz”:-  wieży widokowej o wysokości 30 metrów wraz z kawiarnią, 
- kompleksowa dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz wszystkich pozostałych do wykonania robót wykończeniowych galerii widokowej, kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz” wieży widokowej o wysokości 15 metrów wraz z kawiarnią, 
- kompleksowe wykonanie pozostałych do wykonania robót konstrukcyjnych, robót instalacyjnych i wykończeniowych do stanu „pod klucz” przejścia podziemnego przy wieży widokowej o wys. 15 metrów, 
- kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu wraz z dostawą kart dostępowych dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Centrum „Brama w Gorce” w Waksmundzie, 
- kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu, w skład którego wchodzi wykonanie ciągu pieszo jezdnego wraz z montażem opraw oświetlenia terenu, schodów terenowych wraz z rampą dla niepełnosprawnych łączących budynek wieży o wysokości 30 metrów z ciągiem pieszo-jezdnym, 
- kompleksowe wykonanie murów oporowych przy ciągu pieszo jezdnym, kompleksowe wykonanie placu rekreacji ruchowej wraz z montażem urządzeń, ogrodzenia i nawierzchnią bezpieczną, 
- dostawa i montaż parku makiet zwierząt, wykonanie humusowania, obsiewu i nasadzeń, 
- dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci, 
- kompleksowe wykonanie budynku bacówki wraz z wiatą gastronomiczną i zagrodą dla zwierząt wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie 


Więcej informacji na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44027?fbclid=IwAR1qDRMENohER8XrACFDnpc3VDruE65zY8MfwKFAQnHzYqou2BFL_dFZyYA

Przetarg