Szabályzat

A Waksmund településen található Gorce Kapuja Ökocentrum Lombkoronasétányának látogatási szabályzata

A Lombkoronasétányra való belépés előtt minden látogató köteles megismerni a szabályzat tartalmát. 

A Lombkoronasétány területére kizárólag érvényes belépőjeggyel lehet belépni a létesítmény nyitvatartási idejében.

A Lombkoronasétány területére 12 éven aluli gyermekek kizárólag felnőtt felügyelettel (nagykorú személy felügyelete alatt) léphetnek be. 

A felnőttek (nagykorú személyek) felelnek a felügyeletük alá tartozó gyermekek biztonságáért.

A Lombkoronasétány területére való belépés és a további rendelkezésre álló látnivalók használata a látogatók saját felelősségére történik.

 A látogató tudomásul veszi, hogy a létesítmény üzemeltetőjének joga van a Lombkoronasétány területére való belépés előtt, valamint a Lombkoronasétány látogatása során ellenőrizni a látogatók táskáját és hátizsákját annak ellenőrzésére, hogy nincs-e benne a többi látogató biztonságára, egészségére vagy életére nézve veszélyt jelentő tárgy, vagy nincs-e benne állat. A látogató az üzemeltető kérésére köteles kinyitni a hátizsákját vagy táskáját és megmutatni annak tartalmát. Az a látogató, akinek a táskájában vagy hátizsákjában más látogatók biztonságára, egészségére vagy életére nézve veszélyes tárgyak vannak, vagy esetleg állatok, nem mehet be a Lombkoronasétány területére, vagy ha már ott van, el kell hagynia a területet, és nem jogosult a belépőjegy árának a visszatérítésére. 

A szórakoztató és játék övezetekben (adrenalin állomásokon) biztonsági okokból egyszerre csak egy személy tartózkodhat. 

A Lombkoronasétány területén elszenvedett minden sérülést haladéktalanul jelezni kell a Lombkoronasétány üzemeltetőjének a bejáratnál lévő pénztárban. A Lombkoronasétány üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget olyan sérülésért, amely annak tudható be, hogy a látogató figyelmen kívül hagyta a szabályzat tartalmát, illetve olyan sérülésért sem, amely kiskorú személy felügyeletéért felelős látogató figyelmetlensége miatt következett be. 

A Lombkoronasétány üzemeltetője nem felelős a Lombkoronasétány területén felejtett tárgyakért, mivel ez a terület nem tárgyak tárolására kijelölt terület. 

A Lombkoronasétányt és minden látnivalóját és berendezését a látogatók saját felelősségükre használják. A tulajdonos felelős a Lombkoronasétány teljes infrastruktúrájának a biztonságos használatra alkalmas állapotban tartásáért. Az üzemeltető nem felelős olyan személyi sérülésekért, amelyek elháríthatatlan külső ok miatt vagy kizárólag a sértett vagy harmadik fél hibájából eredően következtek be – ilyen sérülésekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A létesítmény és a területén található berendezések nem megfelelő használatából eredő károkért a felhasználó viseli a felelősséget. Szülők és gondviselők teljes körű felelősséggel tartoznak gyermekeikért és az általuk esetlegesen okozott károkért.

Balesetet és kárt haladéktalanul jelenteni kell a létesítmény munkatársainak. Az üzemeltető nem felelős a károk késedelmes bejelentésből eredő súlyosbodásáért.

A Lombkoronasétány területén találhatóak vészkijáratok, amelyeket a látogató kizárólag tűz esetén vagy az üzemeltető egyértelmű utasítására használhat. A vészkijáratok használata során a látogató köteles az üzemeltető és a tűzoltóság minden utasítását betartani. 

A Lombkoronasétány látogatói számára tilos: 

nyitvatartási időn kívül a Lombkoronasétány területén tartózkodni,

állatokkal együtt belépni a Lombkoronasétány területére, 

görkorcsolyán, rolleren, kerékpáron, sícipőben belépni a Lombkoronasétány területére,

 belépni nem látogatói területre,

kihajolni a korláton, 

bármilyen tárgyat ledobni a Lombkoronasétányról vagy a kilátókról, 

szemetet eldobni nem arra kijelölt helyre, 

dohányozni, tüzet gyújtani és nyílt lánggal tevékenykedni, 

alkoholos befolyásoltság alatt belépni a Lombkoronasétány területére, az erre kijelölt helyeken és az üzemeltető által szervezett eseményeken és kóstolókon kívül alkoholt fogyasztani, toxikus szerek vagy kábítószerek hatása alatt belépni a Lombkoronasétány területére és ilyen szereket fogyasztani a területen, a vészkijáratot szabálytalanul használni, a Lombkoronasétány területére a többi látogató biztonságára, egészségére vagy életére veszélyt jelentő tárgyat (kést, bármiféle fegyvert, olyan tárgyat, amely veszélyes eszközként használható) bevinni. 

·       Jogszabálysértés vagy a szabályzat rendelkezéseinek megsértése esetén az üzemeltető alkalmazottjának joga van a látogatót kikísérni a Lombkoronasétány területéről vagy megtagadni a területre történő belépését, a belépőjegy árának a visszatérítése nélkül. Az üzemeltetőnek joga van minden egyéb szükséges intézkedést megtenni. 

·       Veszélyhelyzet vagy jogszabálysértés észlelése vagy a szabályzat rendelkezéseinek a megsértése esetén azonnal értesíteni kell a Lombkoronasétány személyzetét. 

·       A Lombkoronasétány területén tartózkodó személyeknek tilos viselkedésükkel mások biztonságát, az üzemeltető vagyonát és a Lombkoronasétány látogatóinak vagyonát veszélyeztetniük.  Gyermekek szülei és gondviselői viselik a jogi felelősséget minden kárért, ideértve az esetlegesen az üzemeltető Lombkoronasétányon található vagyonában keletkezett károkat, a Lombkoronasétányt igénybe vevő más személyek vagyonában keletkezett károkat, valamint a szabályzatban meghatározott szabályok be nem tartásából eredő romboló tevékenység hatására bekövetkezett személyi sérüléseket. 

·       Hirtelen időjárásváltozás (vihar, erős szél stb.) esetén a látogatók kötelesek a Lombkoronasétány üzemeltetőjének a munkatársai által kiadott utasításokat követni, illetve kötelesek azonnal elhagyni a létesítmény területét. A belépőjegy árának a visszatérítésére ilyen esetben nincs mód. 

·       Az üzemeltető fenntartja a jogot a Lombkoronasétány területére történő belépés jogának a korlátozására, amennyiben a megfigyelőrendszer úgy észleli, hogy a terület elérte az üzemeltető által engedélyezett maximális látogatószámot – ez nem függ a belépőjegy megvásárlásától, a látogatóknak ezt tudomásul kell venniük. 

·       A látogató tudomásul veszi és hozzájárulását adja az üzemeltető általi, a Lombkoronasétányon szervezett eseményeken történő kép- és hangfelvétel készítéséhez. A látogató hozzájárul, hogy a Lombkoronasétány területén róla készült kép megjelenjen a www.bramawgorce.com létesítmény üzemeltetőjének a weboldalain, valamint a Gorce Kapuja Ökocentrum | Facebook oldalon, továbbá hogy a létesítmény üzemeltetője saját reklámcéljaira, promóciós vagy más céljaira felhasználjon a látogató arcképét tartalmazó fotót. Ha valaki nem járul hozzá felvétel készítéséhez, saját célokra történő felhasználásához vagy az üzemeltető általi sokszorosításhoz, azt jelezze egyértelműen, írásos formában az üzemeltetőnek, mielőtt belép a Lombkoronasétány területére! 

·       Az üzemeltető tájékoztatja a látogatókat, hogy a Lombkoronasétány egész területén nyitvatartási időben megfigyelőrendszer működik, és hogy a képfelvételek rögzítésre kerülnek. A megfigyelőrendszer felvételeit kizárólag akkor használjuk fel, ha a Lombkoronasétány területén egy látogató vagy az üzemeltető tulajdonát képező tárgy elveszik, megsérül, vagy ellopják, illetve más hasonló esetekben. A felsorolt esetekben a megfigyelőrendszer felvételét az arra jogosult hatóságok kapják meg, elsősorban a Lengyel Köztársaság rendőrsége. 

·       A látogatók jelenleg hatályos adatvédelmi törvényből eredő jogairól részletes tájékoztatás a lengyel adatvédelmi hatóság weboldalán található Főoldal – Adatvédelmi hatóság.

·       A látogató és az üzemeltető jogait és kötelezettségeit a Lombkoronasétány látogatási szabályzata nem határozza meg, a Lengyel Köztársaság polgári törvénykönyve és a Lengyel Köztársaság területén hatályos egyéb jogszabályok határozzák meg. A Lombkoronasétányra való belépés előtt minden látogató köteles megismerni a szabályzat tartalmát, és köteles a benne meghatározott szabályokat teljes mértékben betartani. 

·       A látogató (felhasználó) és az üzemeltető között a szolgáltatási szerződés tartalmával kapcsolatosan felmerült vita esetén, amennyiben a vita megoldásában nem tudnak a felek megállapodni, a látogató (felhasználó) segítséget kérhet a vita peren kívüli vagy peres úton történő megoldásában a Lengyel Köztársaság jogszabályai szerint.