Náučný chodník

Naša trasa vás prevedie všetkými atrakciami Prírodovedno-vzdelávacieho centra. Začína sa hneď za pokladňami na úrovni lesného porastu. Budete sa jemne vznášať - sklon chodníka nepresahuje šesť percent - a počas prechádzky spoznáte ďalšie tajomstvá karpatského pralesa, ktorý vás obklopuje. Dozviete sa, ktorí obyvatelia lesa žijú v pohorí Gorce. Spoznáte zaujímavé fakty o tom, ako žije les. S každým krokom budete bližšie ku korunám stromov. Prečítajte si vzdelávacie tabule a dozveďte sa niečo zaujímavé. Prostredníctvom hry a priameho kontaktu s ich témami sa dozviete ešte viac.

Ďalšie atrakcie