O projekte

Prírodovedno – vzdelávacie centrum "Brama v Gorce" (Brána do pohoria Gorce) bolo založené s osobitným zameraním na tých, ktorí hľadajú aktívne formy trávenia voľného času v atraktívnom prírodnom prostredí. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť jedinečné miesto, ktoré by ľuďom umožnilo vychutnať si objavovanie miestnych prírodných a krajinných hodnôt vyskytujúcich sa v údolí potoka Kowaniec, ako aj rozšíriť ich prírodovedné, kultúrne a historické poznatky o regióne. Atrakcie využívajú počas celého roka nielen turisti navštivujúci región Podhale, ale aj obyvatelia Nového Targu a okolitých dedín, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Na území Prírodovedného parku sa uskutočňujú živé hodiny prírodopisu a histórie pre najmladších, ktoré podporujú záujem o ochranu prírodného dedičstva formou hier a zábavy. Špecializujeme sa na organizovanie prírodovedných workshopov pre deti a dospelých. Rozmanitosť prírodného prostredia, vytvorenie pavilónu prírodovednej botanickej a zoologickej edukácie a bohatstvo flóry a fauny umožňuje zaujímavé a inšpiratívne aktivity v oblasti biológie, geografie a ochrany životného prostredia.


Atraktívny areál spolu s bohatou infraštruktúrou ponúka dokonalú možnosť tráviť čas s rodinou alebo priateľmi. Salaš – Pastierska koliba, rozhľadne, vyhliadková galéria umiestnená v korunách stromov, bohaté stravovacie, vzdelávacie a rekreačné zázemie tvoria komplexnú a premyslenú turistickú ponuku. Okrem toho organizujeme príležitostné výstavy a podujatia v prírode, divadelné predstavenia a koncerty.


Zároveň všetky použité riešenia týkajúce sa územného hospodárstva a budovania infraštruktúry prispievajú k ochrane horského potoka a jeho jedinečnej prírody. "Brama w Gorce" nielen uľahčuje prístup k tomu najkrajšiemu v našom regióne,  ale zároveň poskytuje ochranu oblastiam mimoriadneho prírodného a krajinného významu, ktoré boli doteraz degradované.