Prírodovedný workshop v centre Brána do pohoria Gorce

Pozývame vás na stretnutie s našimi edukátormi a sprievodcami, ktorí zaujímavým spôsobom, prispôsobeným potrebám detí a mladých ľudí, porozprávajú o prírode Goriec a priblížia im ju. 

Ak chcete, aby vaše deti alebo žiaci:

  • spoznali prirodzené prostredie, ktoré ich obklopuje
  • presvedčili sa, že prírodu treba chrániť
  • naučili sa tvoriť umenie spojené s prírodou
  • cvičili pozorovaciu schopnosť a pozornosť
  • otvorili sa prírode a žili v súlade s ňou

Tieto workshopy sú pre vás!

September začíname témou "LES A JA". Formu aktivít prispôsobujeme veku účastníkov. Na workshopoch deťom zaujímavou a praktickou formou predstavíme prírodu okolo nás. Počas aktivít

výučby používame pracovné listy, lupy, mikroskopy a iné vlastné učebné pomôcky. Vďaka brainstormingu a praktickým úlohám poskytujú naše workshopy jedinečný vzdelávací zážitok.

Ak to počasie dovolí, aktivity prebiehajú čiastočne v teréne (pod dohľadom nášho edukátora). V opačnom prípade sa vzdelávacia časť kombinuje s prvkami umeleckej vlastnej tvorby

alebo vzdelávacou hrou.

Organizujeme workshopy:

pre škôlkarov

• pre žiakov základných škôl

• pre študentov stredných škôl

Ak si chcete dohodnúť termín workshopu, kontaktujte nás minimálne 5 dní dopredu. Cena workshopu je 20 PLN na osobu (minimálny počet účastníkov je 15 osôb). Optimálny počet účastníkov je 20 osôb.
Telefónne číslo pre rezervácie na workshop:  +48 577 018 048
E-mailový kontakt: : grupy@bramawgorce.com

Pre skupiny organizujeme tiež integračné tábory. Príjemne strávený čas medzi gorčianskymi lesmi je zaručený! Pre rezervácie nás kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch.